اتاقهای سندبلاست به سیستمهای بازیافتی مشهور هستند در این نوع سیستمها اپراتور داخلاتاق قرار می گیرد.

انواع  سندبلاست روم ها

امروزه برای انجام عملیات بلاستینگ استاندارد (سندبلاست یا شات بلاست ) بر روی قطعات متوسط و بزرگ ازبلاست رومها استفاده میکنند .

بلاست رومها یا اتاقهای بلاستینگ ساینده در ایران ۴ مدل میباشند .

بلاست روم درجه ۱ یا استاندارد .

بلاست روم درجه ۲

بلاست روم درجه ۳

بلاست روم درجه ۴

بلاست روم درجه ۱ :

در این نوع اتاق های بلاست، ساینده پاشیده شده از سر نازلها توسط سیستم ریکاوری خودکار ساینده که در کف سالن پاشش تعبیه شده است به سیتم فیلتراسیون منتقل شده ، در آنجا آلودگیهای مخلوط شده با ساینده با عبور از یک ایر واشر مناسب جدا میگردد و ساینده عاری از غبار و آلودگی به سیستمهای پاشش منتقل میگردد و ساینده دوباره با فشرده شدن ماشه روی نازلها توسط اپراتور به سر نازلها منتقل و بر روی سطح قطعات پاشیده میشود و … این سیکل بطور مرتب تکرار میگردد .

بلاست روم درجه ۲ :

در این نوع بلاست روم ، ساینده پاشیده شده از سر نازل کاربر توسط یک یا چند راهرو مکنده ساینده که بستگی به ابعاد بلاست روم دارند جمع آوری میگردد و باقی عملیات شبیه بلاست روم درجه ۱ میباشد .

 بلاست روم درجه ۳ :

در این نوع بلاست رومها ، کاربر پس از هر بار تمام شدن ساینده سیستم پاشش خود ، ساینده جمع شده در کف بلاست روم را ، توسط یک نازل مکنده که کاربر آنرا هدایت میکند ، جمع آوری میکند تا ساینده به سیستم غبارگیری ساینده و سیستم پاشش شارژگردد و کاربر میتواند مجددا پاشش را آغاز نماید .

بلاست روم درجه ۴ :

در این نوع بلاست روم جمع آوری ساینده از کف بلاست روم با ابزار دستی مانند بیل توسط کاربر سندبلاست کار انجام میگردد و یک سیستم برای تهویه هوای سالن سندبلاست به سالن متصل است . اعمال فرمان پاشش میز یا توسط ریموت و یا بصورت دستی توسط کاربر دوم انجام میگردد .

 مزایای استفاده از بلاست روم یا سالن سندبلاست و شات بلاست 

  1. امکان استفاده از انواع ساینده های سندبلاست و شات بلاست در بلاست روم .
  2. امکان انجام انواع عملیات بلاستینگ در بلاست روم با ایمنی و راندمان بالا از نظر فنی و اقتصادی .
  3. مصرف ساینده در بهینه ترین حالت .
  4. عدم انتشارآلودگی ناشی از سندبلاست و شات بلاست در بلاست روم به محیط کار اطراف آن .
  5. امکان انجام عملیات بلاستینگ در بلاست روم درهر شرایط آب و هوایی .
  6. امکان سندبلاست و شات بلاست بر روی سطوح قطعات صنعتی با هر شکل و حجم

فروش مسباره،فروش گارنت، فروش پودر مسباره، فروش پودر گارنت، مسباره، گارنت، مسباره سندبلاست، گارنت سندبلاست، قیمت مسباره، قیمت گارنت، مسباره مات، مسباره براق، سندبلاست سطح، خرید مسباره، خرید گارنت، گارنت واترجت، آموزش سندبلاست، سرباره مس ، پودر سندبلاست