• تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان یازدهم، نبش خیابان ابن سینا

دانه بندی مسباره

مسباره را بر اساس درجه زنگ زدگی، نوع فلز پایه از میزان پوشش اکسیدي  و رافنس مورد نیاز جهت رنگ آمیزي و اندازه گریت مورد نظر انتخاب می کنند. در این قسمت به بررسی سایز مسباره با توجه به کاربرد آن می پردازیم.

اندازه  0/2-1 برای تمیزکاري نرم فولاد، آلومینیوم، برداشتن اکسیدهاي نوردي در ورق هاي فولادي نو و ایجاد پروفایل پایین در سازه هایی که درجه پایینی از پروفایل موردنیاز باشد.

اندازه 0/2-1 استفاده کلی براي مخازن و جاهایی که میزان گرد و غبار باید در سطح پایین نگه داشته می شود.

اندازه 2-5/0    برای موارد خطوط لوله ،تعمیرات مخازن،کشتی سازي و صنایع نفت کاربرد دارد.

اندازه 3-5/0 مورد استفاده در بخش تعمیرات بدنه کشتی ها ،پلها،قابلیت بازیافت بالاتر می باشد.

اندازه 1-3 . 2-3 براي برداشت لایه هاي ضخیم رنگ و زنگ زدایی با درجه بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

دانه بندی های موجود مسباره و موارد کاربرد هر کدام :

سایزپروفایل تقریبی (Microns)موارد کاربرد
۰٫۴-۰٫۸۳۰- ۲۵ تمیز کاری نرم فولاد آلومینیوم ، برداشتن اکسید های نوردی در ورق های فولادی نو و ایجاد پروفایل پایین در سازه هایی که درجه پایینی از پروفایل مورد نیاز باشد
1 – 0.5 ۳۰-۴۰برداشتن لایه رنگ با ضخامت پایین،زدودن اکسیدهای نوردی
1٫۵ – 0٫۵۶۰-۸۰استفاده کلی برای مخازن و جاهایی که میزان گرد و غبار باید در سطح پایین نگه داشته شود .
۱٫۶۸ – ۰٫۵۱۰۰ – ۸۰ استفاده کلی برای مخازن و جاهایی که میزان گرد و غبار باید در سطح پایین نگه داشته شود
۲ – ۰٫۵۱۱۰ – ۸۰خطوط لوله ، تعمیرات مخازن ، کشتی سازی و صنایع نفت
۰٫۵-۲٫۵۹۰-۱۲۰تمیز کاری سطوح فولادی به شدت خورده شده،سطوح بتنی،تأسیسات نفتی،خطوط لوله،بدنه کشتی وکلیه کاربردهای دریایی
۳ – ۰٫۵۱۲۵ – ۱۰۰تعمیرات بدنه کشتی ها ، پلها ، قابلیت پازیافت بالاتر
1-2.5۱۰۰-۱۲۰با حذف ذرات نرم برای جایی که نیاز به تمییز کردن سطوح خورده شده حفره ای نباشد
۱٫۵-۲٫۵۱۱۵-۱۲۵در تعمیرات کشتی وصنایع دریایی وبرداشت لایه های ضخیم رنگ.قابلیت بازیافت بهتر
2-3۱۵۵ – ۱۲۵موارد استفاده برای برداشت لایه های ضخیم رنگ و زنگ زدایی با درجه بالاترین قابلیت بازیافت