دستگاه های شات بلاست آویزی بهینه ترین گزینه جهت انجام عملیات شات بلاست و آماده سازی سطوح قطعات صنعتی که دارای تعداد بالایی هستند ، تمام وجوه قطعه باید شات بلاست شود ، سطوح قطعات حساس است و عملیات شات بلاست میبایست بدون اعمال ضربه از طرفین ( بدنه دستگاه ) یا از قطعات دیگر بر روی قطعه صورت پذیرد ، میباشند .
ادامه مطلب