به صورت کلی 2 نوع مسباره وجود دارد، مسباره مات و مسباره براق. در ضمن نوع فلز پایه در مسباره بر اساس میزان پوشش اکسیدی انتخاب می شود، برای کار رنگ آمیزی …
ادامه مطلب