• تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان یازدهم، نبش خیابان ابن سینا
گریت مسباره براق
مسباره براق برای سندبلاست

استفاده از دو نوع ماده اولیه متفاوت ونیز نوع فرایند تولید منجر به تولید دو نوع محصول مات وبراق میگردد.

گریت مسباره براق برای سندبلاست

گریت مسباره یک محصول فرعی حاصل از فرآیند استخراج مس می باشد.این محصول به طور وسیعی برای آماده کردن سطوح جهت رنگ آمیزی به کار می رود.

استفاده از ماده اولیه متفاوت ونیز نوع فرایند تولید منجر به تولید نوع محصول براق میگردد.