کلاه

کلاه سندبلاست وظیفه محافظت از اعضای حساس سر،تامین دید و تامین فضا و هوای تنفسی کاربرسندبلاست را برعهده دارد ، با توجه به  شنل متصل به کلاه این قسمت از کلاه کمک زیادی به محافظت از اعضای گردن وسینه کاربر سندبلاست در برابر ذرات ساینده برگشتی ایفا مینماید .

دستکش

دستکش سندبلاست با توجه به نیاز به محافظت از دست کاربران دستگاههایسندبلاست در تمامدستگاههای سندبلاستی که دست کاربر در آنها وارد میشودو یا در معرض پاشش ساینده قرار میگیرد بکار میرود .در مواردی که کلاس کار سندبلاست اعمال زبری بر روی سطح میباشد. دستکش کاربران سندبلاست باید ضخیم تر انتخاب گردد .

لباس

وظیفه لباس سندبلاست ، جلوگیری از تماس ساینده و غبار حاصله از سندبلاستبا بدن کاربرمیباشد ، با توجه به ایجاد حساسیت ساینده ها و غبارات حاصله از آن درتماس مداوم با بدن انسان ، استفاده از لباس مناسب برای کاربران سندبلاستالزامی میباشد .

ـجلیغه ضد ضربه

کاربرانی که عملیات سندبلاست را در کلاسهای زبر کاری سطوح داخلیو خارجی قطعات صنعتی انجام میدهند ،ناخواسته در معرض بازخورد شدید ذراتساینده قرار میگیرند که این مسئله علاوه بر تهدید سلامتی ایشان که مهمترینفاکتور در اجرای کار است بر کیفیت انجام کار توسط  کاربران تاثیر فراوانیخواهد داشت .به همین دلیل استفاده از جلیغه های ضد ضربه برای این کاربرانبسیار مهم و حیاتی است .

فیلتر تنفسی

با اتصال هوای کمپرسور مرکزی به این کپسول هوا تصفیه شده  بوسیله شلنگ تنفسی به کلاهسندبلاستکار منتقل میشود . برای محافظت کاربر در برابر عوارض ناشی از تنفس غبار منتشر شده سندبلاست استفاده از فیلتر تنفسی بسیار مهم و حیاتی میباشد .

فروش مسباره،فروش گارنت، فروش پودر مسباره، فروش پودر گارنت، مسباره، گارنت، مسباره سندبلاست، گارنت سندبلاست، قیمت مسباره، قیمت گارنت، مسباره مات، مسباره براق، سندبلاست سطح، خرید مسباره، خرید گارنت، گارنت واترجت، آموزش سندبلاست، سرباره مس ، پودر سندبلاست